shimizu

Daniel Shimizu On Bummer High

Daniel Shimizu On Bummer High

When a fella as silky as Daniel Shimizu enters board-sponsor limbo, you know it's gonna be a short stay...

View

Daniel Shimizu On Bummer High

Likes 0 | Comments:
Daniel Shimizu Turns Off The Stereo

Daniel Shimizu Turns Off The Stereo

Bummer, dude.

View

Daniel Shimizu Turns Off The Stereo

Likes 0 | Comments: