Koston on Lakai

It’s finally official, Koston is on Lakai. Don’t believe me? Check their site.