From our friends in Tokyo and VHS Mag. apple2 starring Ryo Motohasht, Yudai Fujigasaki, Yudai Hoshino, Leo Takayama, Issei Morinaka, Taizo Muku, Jinnosuke Okada, Rei Takazawa, Takeshi Kageyama, Shintaro Hongo, Rio Morishige, and Kento Yoshioka.