Lakai: Messin’ With Texas

A roll through Texas with Lakai riders Mike Carroll, Vincent Alvarez, Stevie Perez and Jon Sciano.

More with Lakai:
Flaridians tour video
Lakai welcomes Karsten Kleppan