Nike SB | Donovon Piscopo | Blazer Mid XT


Fluid power and style. Donovon Piscopo hits Los Angeles’ streets in his Blazer Mid XT.
Blazer Mid XT by Donovon Piscopo: http://gonike.me/blazer-mid-xt-donny-yt