Pop Clip #27

Riders in order of appearance: Niklas Hallman, Bastiaan van Zadelhoff, Othmar van Rijswijk, Willem van Dijk, Alex Raeymaekers

Edited by Styn Dirkx at boeieproductions.nl
Filmed by Marc Bolhuis